Site Loader

Voor de ontwikkeling van een kind is onderwijs erg belangrijk. Hier leren zij hoe ze moeten omgaan met andere kinderen, hoe ze de taal moeten spreken, waar ze normen en waarden leren en zichzelf leren aanpassen aan andere mensen. Het is erg belangrijk dat de kinderen hiervoor op een plek zijn waar zij zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en iets beschouwen als een fijne omgeving. Alleen op deze manier kunnen ze optimaal leren. Als een kind zich niet thuis voelt in een bepaalde omgeving, zal dit ook de manier waarop zij leren beïnvloeden. Om dit tegen te gaan is passend onderwijs uitgevonden. Op deze manier wordt er bij het kind gekeken wat de efficiëntste manier is om te leren.

 

Waar wordt passend onderwijs aangeboden?

Passend onderwijs wordt veelal toegepast op speciaal onderwijs. Voor kinderen die moeite hebben met het vinden van hun plekje in het reguliere onderwijs, is speciaal onderwijs geschikt. Hier is er meer aandacht voor het kind. De klassen zijn kleiner waardoor de kinderen ook minder prikkels ervaren. Het zorgt ervoor dat de kinderen beter kunnen communiceren. Passend onderwijs is nog een speciale vorm hiervan. Dit maakt het onderwijs helemaal speciaal gevormd voor een kind. Als je een school gaat uitzoeken voor je kind, kun je dus selecteren op de manier van lesgeven, voorzieningen en de samenwerking met anderen. Ouders kunnen in hun buurt een gerichte school voor uw kind selecteren.

 

Wat als school doen

Als je als school de resultaten wilt verbeteren, kun je samen met een organisatie bekijken hoe je dit kunt verbeteren. Op een school waar bijvoorbeeld veel kinderen uit een achterstandswijk les hebben, is heel ander onderwijs geschikt. Het is belangrijk om dan bijvoorbeeld meer aandacht te besteden aan de problemen die zij thuis meemaken. Ze kunnen veel aan hun hoofd hebben, wat misschien ook weer het leren kan beïnvloeden. Passend onderwijs is hier de oplossing voor.